Proiect de diversificare a activitații Societații Cipo SRL dezvoltat prin aciziționarea de echipamente de ultimă generație și realizat prin
Programul Operațional Regional 2014-2020 Fondului European de Dezvoltare Regională Guvernului României


Titlul proiectului: Diversificarea activităţii SC CIPO SRL prin achiziţionarea de echipamente de ultimă generaţie

Numele beneficiarului: SC CIPO SRL

Obiectivul general al proiectului: îmbunătăţirea competitivităţii societăţii, în următorii 3 ani de la implementarea proiectului, prin creşterea productivităţii muncii. Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Implementarea unui proiect cu finanţare din fonduri europene, în vederea dotării companiei cu active corporale şi necorporale de ultima generaţie, care să impregneze un grad de inovare mare în fluxul de producţie şi în dezvoltarea produselor. Se vor crea două noi locuri de muncă - o femeie şi o persoană din categoria celor defavorizate.
  • Diversificarea ofertei societăţii (se vor putea produce 3 produse noi, după implementarea proiectului).
  • Proiectul va contribui la internaţionalizarea activităţii societăţii, aceasta urmând să participe şi la un târg de ambalaje / mase plastice, în afara României. De asemenea, societatea îşi va implementa sistemul de management al calităţii ISO 9001:2015, îşi va certifica produsul "preforme PET" cu ajutorul unui organism specializat, îşi va simplifica şi eficientiza procesul de gestiune a activităţii, prin achiziţia unui sistem software adaptat procesului tehnologic de producţie preforme PET şi butelii PET. Nu în ultimul rând, va fi eficientizată energetica societăţii prin achiziţionarea şi montarea unei instalaţii fotovoltaice care va produce energia electrică necesară pentru iluminatul cu LED a spaţiului de producţie.
  • Proiectul va contribui la protejarea mediului înconjurător prin achiziţionarea unui kit de tomberoane/ containere / pubele, în vederea colectării selective a deşeurilor.

Valoarea totală a proiectului conform contractului de finantare este de 5.108.727,98 lei din care: valoarea totală eligibilă: 4.293.048,72 lei, valoarea nerambursabila a proiectului, respectiv 3.051.285,44 lei, conform contractului de finantare, valoarea 2.593.592,62 lei fiind contributia FEDR, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 457.692,82 lei, valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 1.241.763,28 lei, valoarea neeligibilă, inclusiv TVA: 815.670,26 lei.

Data începerii şi finalizării proiectului – Implementarea proiectului a început la data de 22.06.2017 şi se va încheia pe 30.06.2019 conform actului aditional la contractul de finantare.
Codul MySMIS al proiectului este: 116076

Rezultatele proiectului: Prin implementarea acestui proiect SC CIPO SRL a achizitionat: 1 sistem de injecţie complet pentru 32 de cavităţi preforme PCO 1810, cu kituri de conversie pentru 4 greutăţi diferite şi pentru preforme PCO 1881 (scurt), 1 sistem de injecţie complet pentru 12 - 24 cavităţi preforme BERICAP 38 mm, cu kituri de conversie pentru 4 greutăţi diferite, un kit cu tomberoane / containere pentru colectarea selectivă a deşeuri (3 buc), o instalaţie fotovoltaică pentru producerea energiei electrice necesară asigurării iluminatului în spaţiul de producţie, un sistem software adaptat procesului tehnologic de producţie a preformelor pet şi buteliilor pet, precum şi implementarea sistemului de management ISO 9001:2015, certificarea standard de produs "preforme pet", internaţionalizarea activităţii societăţii prin participarea, în calitate de expozant, la un târg de ambalaje / mase plastice, în afara României. In plus prin implementarea proiectului, SC CIPO SRL a angajat două persoane cu normă întreagă si a diversificat oferta societatii prin crearea a 3 produse noi conform prevederilor din contractul de finantare. Proiectul s-a implementat în localitatea Horezu, oras Horezu, strada 1 Decembrie, nr. 182 A, județul Vâlcea, acesta având un impact pozitiv asupra creșterii nivelului de ocupare din localitate cât și un impact semnificativ din punct de vedere social.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro .

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.